Kolęda 2021

włącz .

Drodzy i Zacni Parafianie,

        W tym roku z powodu pandemii wizyta duszpasterska będzie miała inny przebieg i inny charakter. Będzie dwuetapowa. Zasadniczą formą kolędy będą Msze Święte odprawiane dla mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii z połączonym kolędowym błogosławieństwem. Biorąc jednak pod uwagę parafian, którzy "nie wyobrażają sobie, aby ksiądz nie odwiedził ich po kolędzie"- jak mówiły niektóre osoby - będzie też tradycyjna forma wizyty duszpasterskiej na wyraźną prośbę przedstawioną przez parafian w zakrystii.

        Ze względów praktycznych podaję dla tych, którzy zgłosili się w zakrystii z zaproszeniem księdza na wizytę duszpasterską, jak i dla tych, którzy zechcą skorzystać z tej formy kolędy, daty odwiedzin:

                          ul. Działkowa  08.01 od godz. 16.00
  ul. Podmiejska 09.01 od godz. 9.30
  ul. Zastawie
11.01 od godz. 16.00
  ul. Gruchawka 12.01 od godz. 16.00
  ul. Lubiczna  (numery nieparzyste) 13.01 od godz. 16.00
  ul. Lubiczna (numery parzyste)
14.01 od godz. 16.00
  ul. Piaseczny Dół i Przęsłowa 15.01 od godz. 16.00
  ul. Żelaznogórska 16.01 od godz. 9.30
  ul. Łazy (numery nieparzyste) 18.01 od godz. 16.00
  ul. Łazy (numery parzyste)
19.01 od godz. 16.00
  ul. Osiedlowa 20.01 od godz. 16.00
  ul. Iglasta 21.01 od godz. 16.00
  ul. Kaczowa 22.01 od godz. 16.00
  ul. Łódzka, Lisia, Kongresowa, Smolaka     
23.01 od godz. 9.30

    

 Msze Święte za mieszkańców parafii:

                          ul. Działkowa  25.01 godz. 17.00
  ul. Podmiejska 26.01 godz. 17.00
  ul. Zastawie
27.01 godz. 17.00
  ul. Gruchawka 28.01 godz. 17.00
  ul. Lubiczna
29.01 godz. 17.00
  ul. Piaseczny Dół i Przęsłowa 01.02 godz. 17.00
  ul. Żelaznogórska 03.02 godz. 18.00
  ul. Łazy
04.02 godz. 18.00
  ul. Osiedlowa 05.02 godz. 17.00
  ul. Iglasta 08.02 godz. 17.00
  ul. Kaczowa 09.02 godz. 18.00
  ul. Łódzka, Lisia, Kongresowa, Smolaka     
10.02 godz. 18.00

 

                                                                                                              o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                                                                                                  proboszcz

Życzenia

włącz .

Drodzy i Zacni Parafianie,

       Kościół każdego roku prowadzi nas do groty betlejemskiej i ukazuje nam Najświętszą Maryję Pannę i św. Józefa radujących się z przyjścia na świat Jezusa i zatroskanych o Niego. Mamy okazję tak jak Oni okazać Synowi Bożemu naszą bliskość pełną miłości i oddania poprzez nasze codzienne składanie daru z siebie Bogu i bliźniemu.

      Niech te święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem radości i pokoju. Niech przyjście  Jezusa na świat będzie przypomnieniem, że mamy wzajemnie dzielić się miłością jak chlebem. Niech Nowonarodzony Jezus darzy Was i tych, których kochacie zdrowiem, radością, pogodą ducha i tym, co dobre.

      Niech Dziecię Jezus Wam błogosławi, Matka Boża wyprasza Wam potrzebne łaski, a św. Józef niech Was strzeże.

 

                                                                                o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                                                                proboszcz

Porządek rekolekcji adwentowych 2020

włącz .

                               Piątek 18.12

  9.00 – Msza Święta z nauką ogólną                                

 11.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna dla pracujących do późna, zakończona Apelem Jasnogórskim

 

                               Sobota 19.12

  9.00  Msza Święta z nauką ogólną

 11.00 – Msza Święta z nauką dla chorych i starszych, połączona z sakramentem namaszczenia

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna dla pracujących do późna, zakończona Apelem Jasnogórskim

 

                              Niedziela 20.12

  8.00  Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

  9.30 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 11.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 

Dyspensa na czas pandemii

włącz .

                                                               

Kielce, 23 października 2020 r.

 

Nr OA – 102/20

 

DEKRET

 Drodzy Diecezjanie, Czcigodni Bracia Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego,

ostatnie dni, jakie przeżywamy, niosły coraz to liczniejsze zachorowania spowodowane szerzeniem się epidemii wywołanej przez koronawirusa. Wielu z nas doświadcza w tym czasie lęku o zdrowie własne i swoich bliskich. W sytuacji zagrożenia naszego zdrowia i życia trzeba nam zawierzyć się Bożej Opatrzności oraz stosować się w życiu codziennym i w relacjach z innymi osobami do zaleceń służb sanitarnych, które już od dłuższego czasu wzywają do zachowywania dystansu, dezynfekcji i zakrywania ust i nosa. Zdaję sobie z sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą trwająca od wiosny pandemia. Należy tutaj pamiętać, że w podobnych sytuacjach, jakie miały miejsce w minionych wiekach, wierni w sytuacji zagrożenia zarazą uciekali się o pomoc do Boga, który jest jedynym źródłem życia i jedynym uzdrowicielem człowieka i świata.

 1. Wsłuchując się w Słowo Boże, które w trzecim Bożym Przykazaniu nakazuje nam wierzącym, abyśmy czcili dzień święty, a tym dniem dla nas chrześcijan-katolików jest niedziela, która jest pamiątką Zmartwychwstania Chrystusa, przypominam naukę Kościoła zawartą w Katechizmie Kościoła Katolickiego, który uczy w następujący sposób:

 2181 Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.

2182 Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi i Kościołowi. Wierni potwierdzają w ten sposób swoją komunię w wierze i miłości. Wspólnie świadczą o świętości Boga i nadziei zbawienia. Umacniają się nawzajem pod przewodnictwem Ducha Świętego”.

2. Pamiętając jednak o osobach będących na kwarantannie, osobach starszych, chorych, osobach opiekujących się małymi dziećmi czy osobami chorymi, oraz osobach, które czują obawę przed zarażeniem, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej aż do odwołania.

3. Osobom, które z poważnych i niezależnych od siebie przyczyn nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy Św. sprawowanej w kościele parafialnym, przypominam o konieczności godnego uczestniczenia w niej za pomocą transmisji w środkach masowego przekazu.

4. Przypominam braciom kapłanom i nadzwyczajnym szafarzom Komunii świętej, że wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno do ust, jak i na rękę.

5. Zachęcam do korzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Penitencjarię Apostolską na czas trwania pandemii.

            Wszystkich chorych, służbę zdrowia, i wszelkie służby niosące pomoc w walce z pandemią ogarniam moją modlitwą i udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

 

                                                                                                  † Jan Piotrowski

BISKUP KIELECKI

ks. Adam Perz

Kanclerz Kurii

Odwołanie dyspensy od konieczności zachowania I Przykazania Kościelnego

włącz .

                                                                 Kielce, dnia 29 maja 2020 r.

 

  Nr OA – 69/20

 

DEKRET

 

   W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego dnia 13 marca 2020 r., a potem przedłużoną do odwołania w dniu 23 marca 2020 r., kierując się dobrem duchowy wiernych, niniejszym.

   Odwołuję z dniem 1 czerwca 2020 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

   Jednocześnie polecam, aby podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy w niedzielę 31 maja 2020 r., zamieścić na tablicy ogłoszeń przy kościele oraz na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

 

   Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

 

                                                                                                              † Jan Piotrowski

                                                                                                            BISKUP KIELECKI

    Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII

 

Pierwsza Komunia Święta

włącz .

 W związku z Dekretem Biskupa Kieleckiego w sprawie Pierwszej Komunii Świętej z 20 kwietnia 2020 roku, przypominamy, że w Diecezji Kieleckiej uroczystości pierwszokomunijne oraz rocznice Pierwszej Komunii Św., należy organizować  od września do zakończenia roku kalendarzowego 2020 roku.

 Jednocześnie przesunięcie terminu tej uroczystości nie oznacza przeniesienia jej na następny rok szkolny.

 Natomiast forma przygotowania i przebiegu uroczystości będzie uzależniona od uzgodnień pomiędzy księdzem proboszczem a rodzicami.

 

 Ks. dr Karol Zegan

Dyrektor Wydziału Katechetycznego