Słowo Biskupa Kieleckiego na Niedzielę Palmową 2021 r.

włącz .

BISKUP KIELECKI

_______________________________________________________________________________________________

ul. Jana Pawła II nr 3, 25-025 Kielce, tel. +48-41-344-54-25, fax: +48-41-341-56-56

 

Kielce, 25 marca 2021 r.

Nr OA – 35/21

 

Słowo Biskupa Kieleckiego na Niedzielę Palmową 2021 r.

 

Drodzy Diecezjanie wraz ze swoimi Duszpasterzami!

1. Mimo panującej pandemii i wynikających z niej ograniczeń sanitarnych, nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego nie utracą nic ze swojej natury, bowiem miłość, jaką Bóg dzieli z nami w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym jest wciąż taka sama. Wiemy, że w takich chwilach jakże ważne i pełne nadziei dla ludzi wierzących jest wołanie Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzani i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). To przesłanie jest wciąż aktualne, a źródłem pokrzepienia są sakramenty święte, a wśród nich szczególnie Eucharystia oraz Sakrament Pokuty i Pojednania.

2. Sytuacja w jakiej się znajdujemy ogranicza nasz dostęp do sakramentów świętych, ale jako obywatele chcemy zrozumieć dobro wynikające z tych ograniczeń. Nie życzymy sobie jednak ciągłych pouczeń instruktorów nowego ładu ideologicznego, kulturowego i obyczajowego, którzy niestety w ostatnich miesiącach nie mieli odwagi innym zwracać uwagi, kiedy powszechnie łamano prawo. Jako katolicy nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii, a nasze parafie nie są korporacjami, ale żywymi wspólnotami wiary. Do naszych kościołów i kaplic nie wchodzi się za biletami, ale przychodzą wyłącznie ci, którzy mają takie potrzeby.  W tym też duchu, drodzy bracia i siostry, i wy, bracia kapłani, odczytujmy znaki czasu, aby dla nikogo nie być zgorszeniem. Bądźcie dla siebie nawzajem wyrozumiali, a kościoły i kaplice niech będą otwarte od rana do wieczora, a według roztropnego uznania także i w nocy. 

3. W Roku św. Józefa i Rodziny życzę wszystkim: małżeństwom i rodzinom, osobom samotnym i chorym, wspólnotom zakonnym i kapłańskim pięknych przeżyć duchowych w życzliwej atmosferze. Niech Triduum Paschalne oraz uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przyniesie wam wiele radości i nadziei, umocni wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

 

Wasz Biskup

+ Jan Piotrowski

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe Słowo Biskupa Kieleckiego należy odczytać wiernym w Niedzielę Palmową 28  marca  br.

 

                                                                               † Marin Florczyk

                                                                           WIKARIUSZ GENERALNY

 

Porządek rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez ks. bp Antoniego Długosza

włącz .

Piątek 27.03

  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna zakończona Apelem Jasnogórskim

 

Sobota 28.03

  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 11.00 – Msza Święta z nauką dla chorych i starszych z sakramentem namaszczenia

 17.00 – Msza  Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna zakończona Apelem Jasnogórskim

 

Niedziela 29.03

  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

  9.30 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 11.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 

Porzadek nabożeństw podczas nawiedzenia figury Matki Bożej Fatimskiej

włącz .

W dni powszednie:

14.30 - wystawienie Najświętszego Sakramentu, I część różańca i Koronka do Miłosierdzia
              Bożego

16.25 - II część różańca

17.00 - Msza Święta

17.30 - III część różańca

18.00 - Msza Święta

18.30 - IV część różańca

 

W niedzielę:

7.25 - I część różańca

Msze Święte, jak w każdą niedzielę

12.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu i II część różańca

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i III część różańca

17.25 - IV część różańca

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Kolęda 2021

włącz .

Drodzy i Zacni Parafianie,

        W tym roku z powodu pandemii wizyta duszpasterska będzie miała inny przebieg i inny charakter. Będzie dwuetapowa. Zasadniczą formą kolędy będą Msze Święte odprawiane dla mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii z połączonym kolędowym błogosławieństwem. Biorąc jednak pod uwagę parafian, którzy "nie wyobrażają sobie, aby ksiądz nie odwiedził ich po kolędzie"- jak mówiły niektóre osoby - będzie też tradycyjna forma wizyty duszpasterskiej na wyraźną prośbę przedstawioną przez parafian w zakrystii.

        Ze względów praktycznych podaję dla tych, którzy zgłosili się w zakrystii z zaproszeniem księdza na wizytę duszpasterską, jak i dla tych, którzy zechcą skorzystać z tej formy kolędy, daty odwiedzin:

                          ul. Działkowa  08.01 od godz. 16.00
  ul. Podmiejska 09.01 od godz. 9.30
  ul. Zastawie
11.01 od godz. 16.00
  ul. Gruchawka 12.01 od godz. 16.00
  ul. Lubiczna  (numery nieparzyste) 13.01 od godz. 16.00
  ul. Lubiczna (numery parzyste)
14.01 od godz. 16.00
  ul. Piaseczny Dół i Przęsłowa 15.01 od godz. 16.00
  ul. Żelaznogórska 16.01 od godz. 9.30
  ul. Łazy (numery nieparzyste) 18.01 od godz. 16.00
  ul. Łazy (numery parzyste)
19.01 od godz. 16.00
  ul. Osiedlowa 20.01 od godz. 16.00
  ul. Iglasta 21.01 od godz. 16.00
  ul. Kaczowa 22.01 od godz. 16.00
  ul. Łódzka, Lisia, Kongresowa, Smolaka     
23.01 od godz. 9.30

    

 Msze Święte za mieszkańców parafii:

                          ul. Działkowa  25.01 godz. 17.00
  ul. Podmiejska 26.01 godz. 17.00
  ul. Zastawie
27.01 godz. 17.00
  ul. Gruchawka 28.01 godz. 17.00
  ul. Lubiczna
29.01 godz. 17.00
  ul. Piaseczny Dół i Przęsłowa 01.02 godz. 17.00
  ul. Żelaznogórska 03.02 godz. 18.00
  ul. Łazy
04.02 godz. 18.00
  ul. Osiedlowa 05.02 godz. 17.00
  ul. Iglasta 08.02 godz. 17.00
  ul. Kaczowa 09.02 godz. 18.00
  ul. Łódzka, Lisia, Kongresowa, Smolaka     
10.02 godz. 18.00

 

                                                                                                              o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                                                                                                  proboszcz

Życzenia

włącz .

Drodzy i Zacni Parafianie,

       Kościół każdego roku prowadzi nas do groty betlejemskiej i ukazuje nam Najświętszą Maryję Pannę i św. Józefa radujących się z przyjścia na świat Jezusa i zatroskanych o Niego. Mamy okazję tak jak Oni okazać Synowi Bożemu naszą bliskość pełną miłości i oddania poprzez nasze codzienne składanie daru z siebie Bogu i bliźniemu.

      Niech te święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem radości i pokoju. Niech przyjście  Jezusa na świat będzie przypomnieniem, że mamy wzajemnie dzielić się miłością jak chlebem. Niech Nowonarodzony Jezus darzy Was i tych, których kochacie zdrowiem, radością, pogodą ducha i tym, co dobre.

      Niech Dziecię Jezus Wam błogosławi, Matka Boża wyprasza Wam potrzebne łaski, a św. Józef niech Was strzeże.

 

                                                                                o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                                                                proboszcz

Porządek rekolekcji adwentowych 2020

włącz .

                               Piątek 18.12

  9.00 – Msza Święta z nauką ogólną                                

 11.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna dla pracujących do późna, zakończona Apelem Jasnogórskim

 

                               Sobota 19.12

  9.00  Msza Święta z nauką ogólną

 11.00 – Msza Święta z nauką dla chorych i starszych, połączona z sakramentem namaszczenia

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna dla pracujących do późna, zakończona Apelem Jasnogórskim

 

                              Niedziela 20.12

  8.00  Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

  9.30 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 11.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji

 18.00 – Msza Święta z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji