Drukuj

Odwołanie dyspensy od konieczności zachowania I Przykazania Kościelnego

Grzegorz. Opublikowano w Aktualności

                                                                 Kielce, dnia 29 maja 2020 r.

 

  Nr OA – 69/20

 

DEKRET

 

   W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego dnia 13 marca 2020 r., a potem przedłużoną do odwołania w dniu 23 marca 2020 r., kierując się dobrem duchowy wiernych, niniejszym.

   Odwołuję z dniem 1 czerwca 2020 r. udzieloną przeze mnie dyspensę od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

   Jednocześnie polecam, aby podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy w niedzielę 31 maja 2020 r., zamieścić na tablicy ogłoszeń przy kościele oraz na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

 

   Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

 

                                                                                                              † Jan Piotrowski

                                                                                                            BISKUP KIELECKI

    Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII

 

Drukuj

Pierwsza Komunia Święta

Grzegorz. Opublikowano w Aktualności

 W związku z Dekretem Biskupa Kieleckiego w sprawie Pierwszej Komunii Świętej z 20 kwietnia 2020 roku, przypominamy, że w Diecezji Kieleckiej uroczystości pierwszokomunijne oraz rocznice Pierwszej Komunii Św., należy organizować  od września do zakończenia roku kalendarzowego 2020 roku.

 Jednocześnie przesunięcie terminu tej uroczystości nie oznacza przeniesienia jej na następny rok szkolny.

 Natomiast forma przygotowania i przebiegu uroczystości będzie uzależniona od uzgodnień pomiędzy księdzem proboszczem a rodzicami.

 

 Ks. dr Karol Zegan

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Drukuj

DYSPENSA NA 1 MAJA 2020 R.

Grzegorz. Opublikowano w Aktualności

                                                           Kielce, dnia 21 kwietnia 2020 r.

 

Nr OA – 53/20

 

          Drodzy Diecezjanie

 Mając na uwadze dobro duchowe wiernych powierzonych mej pasterskiej trosce, odpowiadając na liczne prośby i zapytania dotyczące konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek,1 maja 2020 r., zachowując przepisy kan. 88 KPK, niniejszym udzielam wszystkim wiernym na terenie Diecezji Kieleckiej dyspensy od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek,1 maja 2020 r.

 Jednocześnie zachęcam tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

† Jan Piotrowski

BISKUP KIELECKI

Drukuj

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MODLITWĘ O DESZCZ

Grzegorz. Opublikowano w Aktualności

 W ostatnich tygodniach nasza ojczyzna – podobnie jak wiele innych krajów na świecie – zmaga się epidemią koronawirusa. Towarzyszy temu wysiłek państwa w walce o gospodarkę, o utrzymanie miejsc pracy, o ratunek dla tych, którzy borykają się w problemami finansowymi oraz tych, którym już teraz – z powodu epidemii – zagraża skrajne ubóstwo.

 Zaangażowanie służb medycznych, sanitarnych i mundurowych, a jednocześnie poczucie odpowiedzialności i solidarności Polaków, zasługują w tych okolicznościach na najwyższy szacunek i uznanie. Podobnie rzecz się ma z zaangażowaniem duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy wierną modlitwą, wytrwałą pracą i konkretną pomocą materialną włączają się w walkę o zdrowie i życie Polaków.

 Te trudne doświadczenia nie są jedynymi, z jakimi musimy zmagać się w obecnym czasie. Nasz kraj dotyka dzisiaj także inna, dotkliwa okoliczność a mianowicie susza, która niesie z sobą kolejne trudności. Jej skutkiem setki tysięcy hektarów uprawnych są zagrożone zniszczeniem a wszystko to będzie miało negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych oraz zdolności eksportowe naszego kraju. Susza uderza w setki tysięcy rolników, sadowników, ogrodników i ich rodziny, którzy utrzymują się z owoców ziemi. Jej dotkliwość może odczuć również przemysł przetwórczy i spożywczy.

 Zwracam się więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitwy ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby.

 W tym trudnym czasie zapewniam wszystkich o mojej duchowej pamięci, bliskości i modlitwie oraz przesyłam pasterskie błogosławieństwo.

Stanisław Gądecki
ARCYBISKUP METROPOLITA POZNAŃSKI
PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY KONFERENCJI EPISKOPATÓW EUROPY (CCEE)

Drukuj

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Grzegorz. Opublikowano w Aktualności

   Kochani i Zacni Parafianie, Darczyńcy i Przyjaciele, Zmartwychwstanie Chrystusa to wydarzenie, którego nie sposób pojąć zmysłami. Wydarzenie, które burzy zwykłe rozumienie świata, sprzeciwiając się wszelkim prawom natury. Ale kto potrafi uwierzyć w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, to jego serce napełnia się radością, że oto Pan wychodzi z grobu i że idzie nam naprzeciw; idzie, aby być z nami i obudzić w nas nadzieję, której nam tak bardzo potrzeba. I trzeba nam uwierzyć, że także w życiu wyznawcy Chrystusa po Wielkim Piątku jest Wielkanoc. Dlatego Zmartwychwstały mówi nam: "Nie lękajcie się", "Ja jestem z wami aż do skończenia świata". On jest z nami tu i teraz; jest z nami w tych trudnych chwilach.
   Kochani, przeżywając duchowo z Wami święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam, aby Ten, który pokonał śmierć niech da Wam siłę w pokonywaniu wszelkich życiowych trudności, a nade wszystko samych siebie. Niech będzie dla Was źródłem prawdziwego pokoju, wielkiej radości i wzajemnego zrozumienia. Niech zawsze wzmacnia Waszą wiarę, oczyszcza Waszą miłość i ożywia Waszą nadzieję.
 
                   Serdecznie Was pozdrawiam, zapewniając o modlitwie.
 
                                    o. Tadeusz Skolimowski OSJ
                                                proboszcz