KOMUNIKAT z dnia 12 kwietnia 2024 r.

włącz .

 BISKUP KIELECKI


ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce, tel. +48 41-34-45-425, fax: +48 41-34-15-656

 

                                                                                    Kielce, dnia 12 kwietnia 2024 r.

 


KOMUNIKAT


Drodzy Wierni i Duszpasterze diecezji kieleckiej!


   Papież Franciszek w encyklice Laudato si proponuje „zatrzymać się na chwilę, by zastanowić się, co dzieje się w naszym wspólnym domu” (Laudato si, 17). Naszym wspólnym Domem jest rodzina, parafia, miasto, wioska, a w sensie szerokim cała Polska – nasza Ojczyzna. Dlatego w klimacie walki „dobra ze złem”, bardzo proszę o modlitwę o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i o ducha obywatelskiego wyrażającego się w trosce o to, kto zarządza naszym Domem, naszymi miastami i gminami. Podejmujmy więc właściwe decyzje, nie tylko w roku wyborów samorządowych, ale w każdych, innych okolicznościach, aby nasz Dom był ewangelicznie dobry, pełen szacunku do wszystkich jego mieszkańców i otwarty na wielki Boży dar jakim jest życie.

 

                                                  Wasz Biskup
                                                 † Jan Piotrowski

______________________________________
Zarządzenie – Kuria Diecezjalna w Kielcach


Nr OA – 45/24                                                                                                                            Kielce, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Powyższy komunikat należy odczytać wiernym w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę, 14 kwietnia 2024 r.


                                                                                                                      † Marian Florczyk
                                                                                                                 WIKARIUSZ GENERALNY