Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia 2023

włącz .

Kochani i Zacni Parafianie oraz Przyjaciele i Darczyńcy

 

            Na myśl, że wkrótce będziemy przeżywać święta Bożego Narodzenia nasze serca wypełnia wielka radość. Cieszymy się z tego wielkiego daru miłości Ojca dla rodziny ludzkiej na ziemi, że dał nam Syna swego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem i „do końca nas umiłował”, pokazując nam

-        jak kroczyć po drodze życia, aby ono podobało się Bogu,

-        jak miłować, aby nasze życie miało sens,

-        jak iść za Nim każdego dnia, aby dawać nadzieję innym,

-        jak mężnie wyznawać wiarę, aby nasze świadectwo dawało odwagi wątpiącym,

-        jak nieść pokój, aby świat stawał się lepszy i piękniejszy.

Niech te święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem radości i pokoju, bo „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas”.

Natomiast każdy dzień 2024 roku niech obfituje w Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski.

 

 

                                                                                          o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                                                                             proboszcz