Misje parafialne

włącz .

PARAFIA św. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP

    Ul. Smolaka 11,  25-671 Kielce

                                                                       

MISJE ŚWIĘTE

                                                        15 – 22 października  2023

 

Niedziela – 15.10.2023 – ''Jesteśmy dziećmi Bożymi...” (1J 3,2)

 8.00 – Uroczyste rozpoczęcie misji parafialnych. Hymn do Ducha Świętego.

               Msza Święta z nauką misyjną

 9.30 – Msza Święta z nauką misyjną

11.00 – Msza Święta z nauką misyjną

18.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 

Poniedziałek – 16.10.2023 – Dzień chorych – ''Niech co dnia bierze krzyż swój...” (Mt 16,24)

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 10.00 – Msza Święta z nauką misyjną dla ludzi starszych i chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

 11.30 – Odwiedziny chorych

 17.30 – Nabożeństwo misyjne

 18.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 20.45 - Apel maryjny

 

Wtorek – 17.10.2023 – Dzień zmarłych - „W drodze do Ojca w niebie...”

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 16.30 – Msza Święta z nauką misyjną dla dzieci

 17.30 – Nabożeństwo misyjne

 18.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 20.45 – Apel maryjny

 

Środa – 18.10.2023 – Dzień kapłański - „Pójdź za Mną...” (Mt 4,19)

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 16.30 – Msza Święta z nauką misyjną dla dzieci

 17.30 – Nabożeństwo misyjne

 18.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 19.00 – Nauka misyjna dla młodzieży

 20. 45 – Apel maryjny

 

Czwartek – 19.10.2023 – Dzień małżeński - „Będziesz miłował...” (Mk 12,31)

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz odnowienie ślubowań małżeńskich

 17.30 – Nabożeństwo misyjne

 18.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz odnowienie ślubowań małżeńskich

 19.00 – Nauka misyjna dla młodzieży

 20.45 – Apel maryjny

 

Piątek – 20.10.2023 – Dzień pojednania - „Nawracajcie się...” (Mk 1,15)

  7.00  – Wystawienie Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi św.)

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 15.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi św.)

 17.30 – Nabożeństwo misyjne

 18.30 – Msza Święta z nauką misyjną

 20.45 – Apel maryjny

 

Sobota – 21.10.2023 – Dzień maryjny - „Oto ja służebnica Pańska...” (Łk 1,38)

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną

 17.30 - Nabożeństwo misyjne

 18.00 – Msza święta z nauką misyjną

 20.45 – Apel maryjny

 

Niedziela – 22.10.2023 – Zakończenie misji parafialnych

  8.00 – Msza Święta z nauką misyjną i błogosławieństwem misyjnym

  9.30 – Msza Święta z nauką misyjną i błogosławieństwem misyjnym

 11.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz nabożeństwem przy krzyżu misyjnym

18.00 – Uroczysta Msza Święta dziękczynno-jubileuszową z okazji 30-tej rocznicy erygowania parafii, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego

 

Spowiedź od poniedziałku do soboty 30 min. przed każdą Mszą Świętą, a w piątek od godz. 7.00 do 8.30  i 15.30 – 19.00.

 

„Kościół jest domem świętości, a miłość Chrystusa wylana przez Ducha Świętego, jest jego duszą. W nim wszyscy chrześcijanie przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę, regularne przystępowanie do sakramentów i wytrwałe poszukiwanie w każdym z braci oblicza

 

Chrystusa pomagają sobie nawzajem w odkrywaniu i realizacji własnego powołania” (św. Jan Paweł II)