Porządek kolędy w 2022 r.

włącz .

 Wizyta duszpasterska w rodzinach na zaproszenie

  ul. Łódzka, ul. Kongresowa, ul. Przęsłowa, ul. Smolaka i ul. Lisia  
08.01 od godz. 10.30
  ul. Kaczowa i ul. Iglasta 10.01 od godz. 16.00
  ul. Piaseczny Dół 11.01 od godz. 16.00
  ul. Gruchawka 12.01 od godz. 16.00
  ul. Zastawie 13.01 od godz. 16.00
  ul. Lubiczna 14.01 od godz. 16.00
  ul. Podmiejska 15.01 od godz. 10.00
  ul. Działkowa 17.01 od godz. 16.00
  ul. Osiedlowa 18.01 od godz. 16.00
  ul. Łazy 19.01 od godz. 16.00
  ul. Żelaznogórska 20.01 od godz. 16.00

    

 Błogosławieństwo rodzin parafii w kościele:

  ul. Podmiejska  21.01 godz. 17.00
  ul. Osiedlowa i ul. Działkowa 22.01 godz. 17.00
  ul. Iglasta, ul. Kaczowa, ul. Piaseczny Dół i ul. Zastawie 24.01 godz. 17.00
  ul. Lubiczna i ul. Gruchawka 25.01 godz. 17.00
  ul. Żelaznogórska 26.01 godz. 17.00
  ul. Łódzka, ul. Kongresowa, ul. Przęsłowa, ul. Smolaka i ul. Lisia  
27.01 godz. 17.00
  ul. Łazy 28.01 godz. 17.00