Dekret Biskupa 2021

włącz .

                                                                                     Kielce, dnia 20 grudnia 2021 r.


Nr OA – 130/21


                Drodzy Diecezjanie!

 

          Mając na uwadze dobro duchowe wiernych powierzonych mej pasterskiej trosce oraz odpowiadając na prośby i zapytania dotyczące konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r., zachowując przepisy kan. 88 KPK, niniejszym udzielam wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kieleckiej dyspensy od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021r.

           Jednocześnie zachęcam tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

                                           † Jan Piotrowski
                                          BISKUP KIELCECKI

 

____________________
KURIA DIECEZJALNA
W KIELCACH


Powyższą dyspensę należy podać wiernym w Niedzielę Świętej Rodziny, 26 grudnia 2021 r.
oraz zamieścić na stronie Diecezji Kieleckiej.

                             † Andrzej Kaleta
                             WIKARIUSZ GENRALANY