TRIDUUM PASCHALNE

włącz .

 Tajemnica Męki i Zmartwychwstania Chrystusa stanowi centrum Dobrej Nowiny, którą Kościół, powinien głosić światu. (por. KKK 571). W sposób szczególny wyraża się to w liturgii, podczas obchodów tzw. Triduum Paschalnego. Rozpoczyna się ono Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem, a kończy drugimi Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Zapraszamy do przeżycia tej symboliki Triduum.

 

WIELKI CZWARTEK – godz. 18.00

SPOWIEDŹ – od 21.00 do północy

 

WIELKI PIĄTEK – godz. 18.00

SPOWIEDŹ – od 21.00 do północy

 

WIELKA SOBOTA – godz. 18.00

Błogosławieństwo pokarmów od godz. 9.00 do 13.00 – co godzinę.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Msze w tym dniu: 6.00 (rezurekcja), 9.30, 11.00, 18.00