Kluczowa pomoc

włącz .

"Zapewne każdy z nas ma w domu stare, niepotrzebne klucze do drzwi. Mniejsze, większe, różne...

Właśnie na nich chcemy oprzeć naszą nową akcję jaką jest KLUCZOWA POMOC. Polega ona na ich zbiórce, a następnie sprzedaży jako surowca wtórnego, z którego zyski w całości przeznaczone będą na rzecz naszych młodych braci i sióstr, którzy są doświadczeni chorobą lub niepełnosprawnością i którym uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży uniemożliwia bariera finansowa."

Nasza parafia włączyła się w tą akcję. Jeśli masz niepotrzebne klucze, przynieś je do kościoła w niedzielę lub do świetlicy w dni powszednie.