Komunikat biskupa kieleckiego o peregrynacji znaków ŚDM

włącz .

KOMUNIKAT BISKUPA KIELECKIEGO
O PEREGRYNACJI ZNAKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
W DIECEZJI KIELECKIEJ


Kochani Diecezjanie!
W ramach przygotowań do XXXI Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, gościć będziemy w Kościele Kieleckim symbole tego wydarzenia – Krzyż Roku Świętego i ikonę Matki Bożej „Salus Populi Romani”. Ich peregrynacja jest odpowiedzią na prośbę skierowaną do młodych przez św. Jana Pawła II w roku 1984: „Ponieście Krzyż Chrystusa na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Zapraszam Was, Bracia i Siostry, byśmy w dniach od 31 stycznia do 14 lutego 2015 r., wspólnie stanęli na modlitwie przy Krzyżu i Ikonie Matki Bożej, niesionych przez młodych po naszej diecezji. Poruszeni hasłem „Dotknij Miłosierdzia”, otwórzmy się na łaski, których Bóg pragnie udzielać. Niech dzięki naszemu świadectwu wiary osoby, które spotykamy, odzyskają nadzieję, znajdując wsparcie w swych troskach.
Pomóżmy szczególnie chorym i cierpiącym, aby w dniu 11 lutego 2015 r., mogli uczestniczyć w zaplanowanym dla nich spotkaniu, w Kielcach, w Hali Legionów.
Polecam dzieło peregrynacji Waszym modlitwom, ufając, że stanie się dla nas czasem łaski, który zaowocuje osobistym nawróceniem i odnową naszych wspólnot parafialnych.
Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, wspiera Was swą opieką, wypraszając podczas peregrynacji obfitość Bożych darów.
Z darem pasterskiego błogosławieństwa i modlitwy Wasz Biskup
† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI
Kielce, dnia 13 stycznia 2015 r.