Program korepetycji

włącz .

J. ANGIELSKI

gr. p. Joanny w poniedziałek i we wtorek od godz. 15.00 do 17.00

gr. p. Iwony w środę od godz. 16.00 do godz. 17.00

J. NIEMIECKI

gr. p. Katarzyny w  sobotę od godz. 9.00 do godz. 10.00

Bp Jan Piotrowski nowym Biskupem Kieleckim

włącz .

W dniu 11 października 2014 r. Ojciec Święty Franciszek mianował Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, dotychczasowego Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, nowym biskupem Diecezji Kieleckiej. Informację tę podało dziś w południe Radio Watykańskie.


Biskup dr Jan Piotrowski, s. Jana i Natalii Giemza, urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego parafią rodzinną. Po ukończeniu szkoły średniej w Radłowie i złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia prezbiteratu przyjął w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.

Po święceniach pracował w parafiach: Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został minowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła a w 1995 r. sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Z kolei w roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na podstawie rozprawy pt.: „Zakładanie i dojrzewanie Kościoła w Kongijskiej Krainie Grand Niari (druga ewangelizacja 1883-1991)”. W latach 1997-1999 podjął, z krótką przerwą (w czasie której pełnił obowiązki kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej, a po śmierci proboszcza administratora miejscowej parafii), posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji, funkcję Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto w dniu 24 marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Jana członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Dodatkowo  w czerwcu 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks. Jana na Konsultora ds. Misyjnych KEP.

Od dnia 22 listopada 2009 r. pełnił urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Był dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W wymiarze diecezjalnym - członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Kapłańskiej.

W dowód uznania za gorliwą posługę kapłańską Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył ks. Jana w dniu 26 stycznia 2004 r. godnością Kapelanem Jego Świątobliwości.

14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Jana Piotrowskiego, proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Siniti. 25 stycznia 2014 r. w katdedrze tarnowskiej ks. Jan Piotrowski przyjął sakrę biskupią. Głównym konsekratorem był bp Andrzej Jeż, a towarzyszyli mu abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, oraz bp senior Władysław Bobowski. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „In caritate Evangelium praedicare” – „W miłości głosić Ewangelię”.

Zainteresowania naukowe: misjologia, historia misji, antropologia kulturowa.

Inne zainteresowania: muzyka klasyczna, rower, pływanie.

Znajomość języków: angielski, francuski, włoski, hiszpański, munukutuba (Kongo Brazaville).


Otoczmy modlitwą Księdza Biskupa Nominata,
polecając Jego pasterską posługę w Kościele Kieleckim.

Poświęcenie tornistrów

włącz .

W czwartek 4 września podczas mszy świętej o godz. 17.00 młodsi parafianie poświęcili swoje pełne po brzegi tornistry szkolne. Kilka zdjęć z tego wydarzenia można zobaczyć w galerii. Dzieciom życzymy samych dobrych ocen w nowym roku szkolnym!

Wspomnienia z wakacji w 4 KĄTACH u św. Józefa

włącz .

      Tegoroczne wakacje dla wychowanków świetlicy u św. Józefa były bardzo udane i obfitowały w moc atrakcji. Lipiec zaczął się od poprawiania kondycji fizycznej poprzez wyjazdy na basen i do parku linowego. Dzieciom szczególnie przypadła do gustu druga propozycja, która wymagała odwagi i sprytu. Młodzież postawiła sobie za cel pokonanie najtrudniejszej czerwonej trasy i brawurowo wszystkim się to udało. Miłą niespodzianką okazał się dla wychowanków wyjazd do kina na film „Jak wytresować smoka 2”. Podczas seansu niejedno dziecko uroniło łezkę wzruszenia, a i wychowawcy byli pod dużym wrażeniem.

      W sierpniu odwiedziliśmy Geopark na Wietrzni, aby poznać dzieje Ziemi. Zwiedzanie zaczęło się od pracowni, w której każde dziecko mogło samodzielnie wyszlifować wapień i zabrać go na pamiątkę ze sobą. Główną atrakcją okazała się kapsuła czasu z kinem 5D przenosząca widzów w głąb Ziemi, co u niektórych wywołało lekki strach.

      Największym wydarzeniem tych wakacji były narodziny czterech przepięknych kotków na plebanii z kocicy, którą ktoś podrzucił końcem czerwca. Dzieci były zachwycone malutkimi zwierzątkami, a większość wychowanków wykazała się dużą odpowiedzialnością dokarmiając i bawiąc się z kotką i jej młodymi. Dzisiaj małe kociaki są już w dobrych rękach, jedynie kocica nadal czeka na dom.

      Wakacje upłynęły pod znakiem licznych wyjazdów, atrakcji, zabaw na powietrzu i uśmiechów na twarzach Uśmiech.  Zdjęcia można obejrzeć w galerii. Zapraszamy.

Wandal w Kościele

włącz .

W nocy 30 na 31 sierpnia wandal wtargnął na teren kościoła św. Józefa. Przy wcześniejszym wyrwaniu znaku przystankowego wybił szybę boczną a w drodze powrotnej do domu zniszczył figurę Matki Bożej znajdującej się w grocie. Zło trzeba nazywać po imieniu i piętnować to co zostało uczynione w nocy. Nie można przejść obojętnie wobec wandali.

Maryja jest naszą matką – uczyli nas nasi rodzice. Jeśli młody człowiek zniszczył figurę Matki Jezusa to czy jutro będzie potrafił uszanować swoja matkę…?