Porządek kolędy w 2022 r.

włącz .

 Wizyta duszpasterska w rodzinach na zaproszenie

  ul. Łódzka, ul. Kongresowa, ul. Przęsłowa, ul. Smolaka i ul. Lisia  
08.01 od godz. 10.30
  ul. Kaczowa i ul. Iglasta 10.01 od godz. 16.00
  ul. Piaseczny Dół 11.01 od godz. 16.00
  ul. Gruchawka 12.01 od godz. 16.00
  ul. Zastawie 13.01 od godz. 16.00
  ul. Lubiczna 14.01 od godz. 16.00
  ul. Podmiejska 15.01 od godz. 10.00
  ul. Działkowa 17.01 od godz. 16.00
  ul. Osiedlowa 18.01 od godz. 16.00
  ul. Łazy 19.01 od godz. 16.00
  ul. Żelaznogórska 20.01 od godz. 16.00

    

 Błogosławieństwo rodzin parafii w kościele:

  ul. Podmiejska  21.01 godz. 17.00
  ul. Osiedlowa i ul. Działkowa 22.01 godz. 17.00
  ul. Iglasta, ul. Kaczowa, ul. Piaseczny Dół i ul. Zastawie 24.01 godz. 17.00
  ul. Lubiczna i ul. Gruchawka 25.01 godz. 17.00
  ul. Żelaznogórska 26.01 godz. 17.00
  ul. Łódzka, ul. Kongresowa, ul. Przęsłowa, ul. Smolaka i ul. Lisia  
27.01 godz. 17.00
  ul. Łazy 28.01 godz. 17.00

                                                                  

Dekret Biskupa 2021

włącz .

                                                                                     Kielce, dnia 20 grudnia 2021 r.


Nr OA – 130/21


                Drodzy Diecezjanie!

 

          Mając na uwadze dobro duchowe wiernych powierzonych mej pasterskiej trosce oraz odpowiadając na prośby i zapytania dotyczące konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021 r., zachowując przepisy kan. 88 KPK, niniejszym udzielam wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Kieleckiej dyspensy od konieczności zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia 2021r.

           Jednocześnie zachęcam tych wiernych, którzy skorzystają z łaski dyspensy, aby podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

                                           † Jan Piotrowski
                                          BISKUP KIELCECKI

 

____________________
KURIA DIECEZJALNA
W KIELCACH


Powyższą dyspensę należy podać wiernym w Niedzielę Świętej Rodziny, 26 grudnia 2021 r.
oraz zamieścić na stronie Diecezji Kieleckiej.

                             † Andrzej Kaleta
                             WIKARIUSZ GENRALANY

 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe 2021

włącz .

 

Drodzy i Zacni Parafianie oraz Przyjaciele i Darczyńcy,

      Zbliża się pełen radości czas Bożego Narodzenia i wkrótce zabrzmią w naszych uszach piękne polskie kolędy. Pomogą one nam zbliżyć się z ufnością do Boga, który przybrał postać dzieciątka, abyśmy w pełni mogli poczuć się Jego braćmi i bez obaw mogli zbliżyć się do Niego. W tę jedyną noc staniemy z chlebem białego opłatka w naszych dłoniach w obliczu tej Wielkiej Tajemnicy, aby złożyć sobie świąteczne życzenia.  

    Życzę więc Wam z całego serca na święta Bożego Narodzenia radości, pokoju i światła, które wraz z Dzieciątkiem Jezus zstąpiły na ziemię. Życzę też, aby Nowy Rok – 2022 był dla Was czasem  błogosławionym i obfitował w wielorakie dary potrzebne w codziennym życiu.

 

                                                                Niech Święta Rodzina czuwa nad Wami.

 

                                                                            Z pamięcią w modlitwie

                                                                         o. Tadeusz Skolimowski OSJ

                                                                                       proboszcz

 

Spowiedź 23.12

włącz .

 

W dniu 23.12.2021 r. (czwartek) spowiedź od godz. 20.00 - 22.00

 

 

 

Rekolekcje adwentowe 2021

włącz .

Porządek rekolekcji adwentowych 2021 prowadzonych przez ks. prof. Henryka Skorowskiego

 

Piątek 17.12

  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna zakończona Apelem Jasnogórskim

 

Sobota 18.12

  8.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 11.00 – Msza święta z nauką dla chorych i starszych z sakramentem namaszczenia

 17.00 – Msza Święta z nauką ogólną

 20.30 – Nauka rekolekcyjna zakończona Apelem Jasnogórskim

 

Niedziela 18.12

  8.00 – Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

  9.30 Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

 11.00 – Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

 18.00 – Msza Święta z nauką na zakończenie rekolekcji

 

Jerycho Różańcowe

włącz .

Od godz. 18.00 13 października do godz. 18.00 14 października 2021 r.

 w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP

 

18.00 – Eucharystia

               Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi w zjednoczeniu z Sercem Jezusa

18.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu

               Parafialne nabożeństwo różańcowe

20.00 – Modlitwa osobista w cisy

21.00 – Apel Jasnogórski,

               Litania Narodu Polskiego: złożenie na piśmie intencji osobistych, rodzinnych,
               dziękczynnych
i błagalnych wiadomych Panu Bogu, (które nie będą publicznie czytane)

22.00 – Droga krzyżowa z ks. Dolindo Ruotole

23.00 – Godzina święta; zjednoczenie z Jezusem cierpiącym:

                Koronka do Ran Pana Jezusa

24.00 – Różaniec (tajemnice chwalebne)

   1.00 – Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej

                Koronka do Płomieni Miłości Niepokalanego Serca Maryi

   2.00 – Różaniec (tajemnice radosne)

   3.00 – Koronka i Litania do Miłosierdzia Bożego

   4.00 – Droga krzyżowa

   5.00 – Godzinki do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

   6.00 – modlitwa osobista w ciszy

   8.00 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Najświętszej Maryi Panny

   9.00 – Litania do Ducha świętego

                Koronka ku czci Ducha Świętego

                Akt poświecenia Duchowi świętemu

10.00 – Różaniec (tajemnice światła)

11.00 – Modlitwa św. Gertrudy uwalniającej 1000 dusz z czyśćca

12.00 – Różaniec (tajemnice chwalebne)

13.00 – Nabożeństwo do św. Józefa

14.00 – Nabożeństwo do św. Michała Archanioła

15.00 – Godzina Miłosierdzia:

               Koronka do Miłosierdzia Bożego

               Droga krzyżowa

               Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu

16.00 – Litania do Chrystusa Króla

               Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

17.00 – Eucharystia

17.30 – Parafialne nabożeństwo różańcowe

18.00 – Eucharystia

               Akt poświęcenia parafii Trójcy Świętej

               Procesja wokół kościoła

 

 
 

Godziny czuwania mieszkańców poszczególnych ulic podczas Jerycha Różańcowego

godz. 19.00 – 20.00 – ul. Zastawie i Gruchawka

godz. 21.00 – 23.00 – ul. Lubiczna i Łazy

godz. 23.00 – 01.00 – ul. Łódzka

godz. 01.00 – 03.00 – ul. Żelaznogórska i Działkowa

godz. 03.00 – 05.00 – ul. Podmiejska

godz. 05.00 – 07.00 – ul. Iglasta, Kaczowa, Piaseczny Dół, Lisia, Smolaka, Przęsłowa, Kongresowa i Osiedlowa

godz. 07.00 – 09.00 – ul. Zastawie i Gruchawka

godz. 09.00 – 11.00 – ul. Lubiczna i Łazy

godz. 11.00 – 13.00 – ul. Łódzka

godz. 13.00 – 15.00 – ul. Żelaznogórska i Działkowa

godz. 15.00 – 17.00 – ul. Podmiejska

godz. 17.00 – 19.00 – ul. Iglasta, Kaczowa, Piaseczny Dół, Lisia, Smolaka, Przęsłowa, Kongresowa i Osiedlowa

 

Dekret

włącz .

                                                                                 Kielce, dnia 15 czerwca 2021 r.

Nr OA – 67/21

 

DEKRET

     W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego Nr OA –102/20 dnia 23 października 2020 r., kierując się dobrem duchowym wiernych, niniejszym

odwołuję z dniem 20 czerwca 2021 r. udzieloną przeze mnie dyspensę
od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

     Jednocześnie polecam, aby w niedzielę 20 czerwca 2021 r. podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu dyspensy oraz zaraz po otrzymaniu informacji, zamieścić niniejszy dekret na tablicy ogłoszeń przy kościele i na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

      Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII