Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

włącz .

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali
Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024

                                                                                                                    

                                                                                                                 

                                   Za zgodność:

 

                                 Bp Artur G. Miziński
                                 Sekretarz Generalny
                              Konferencji Episkopatu Polski

 

KOMUNIKAT z dnia 12 kwietnia 2024 r.

włącz .

 BISKUP KIELECKI


ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce, tel. +48 41-34-45-425, fax: +48 41-34-15-656

 

                                                                                    Kielce, dnia 12 kwietnia 2024 r.

 


KOMUNIKAT


Drodzy Wierni i Duszpasterze diecezji kieleckiej!


   Papież Franciszek w encyklice Laudato si proponuje „zatrzymać się na chwilę, by zastanowić się, co dzieje się w naszym wspólnym domu” (Laudato si, 17). Naszym wspólnym Domem jest rodzina, parafia, miasto, wioska, a w sensie szerokim cała Polska – nasza Ojczyzna. Dlatego w klimacie walki „dobra ze złem”, bardzo proszę o modlitwę o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i o ducha obywatelskiego wyrażającego się w trosce o to, kto zarządza naszym Domem, naszymi miastami i gminami. Podejmujmy więc właściwe decyzje, nie tylko w roku wyborów samorządowych, ale w każdych, innych okolicznościach, aby nasz Dom był ewangelicznie dobry, pełen szacunku do wszystkich jego mieszkańców i otwarty na wielki Boży dar jakim jest życie.

 

                                                  Wasz Biskup
                                                 † Jan Piotrowski

______________________________________
Zarządzenie – Kuria Diecezjalna w Kielcach


Nr OA – 45/24                                                                                                                            Kielce, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Powyższy komunikat należy odczytać wiernym w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę, 14 kwietnia 2024 r.


                                                                                                                      † Marian Florczyk
                                                                                                                 WIKARIUSZ GENERALNY

 

 

Wielka Sobota

włącz .

   W Wielką Sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do Wigilii Paschalnej, która będzie sprawowana o godz. 20.00. Na tę Mszę Świętą przynosimy świece.

Święcenie pokarmów od godz. 8.00 co pół godziny do 14.50.

 

Wielki Piątek

włącz .

   W Wielki Piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do 24.00.

 Porządek adoracji:

  8.00 – 9.00 – ul. Łódzka, Lisia, Kongresowa, Przęsłowa i Smolaka

  9.00 – 10.00 – ul. Zastawie i Gruchawka

 10.00 – 11.00 – ul. Podmiejska (numeracja nieparzysta)

 11.00 – 12.00 – ul. Podmiejska (numeracja parzysta)

 12.00 – 13.00 – ul. Działkowa i Osiedlowa

 13.00 – 14.00 – ul. Piaseczny Dół

 14.00 – 15.00 – ul. Łazy

 15.00 – 16.00 – ul. Lubiczna

 16.00 – 17.00 – ul. Żelaznogórska (numeracja nieparzysta)

 19.00 – 20.00 – ul. Żelaznogórska (numeracja parzysta)

 20.00 – 21.00 – ul. Kaczowa i Iglasta

 21.00 – 22.00 – ul. Łódzka, Lisia, Kongresowa, Przęsłowa i Smolaka

 22.00 – 23.00 – ul. Żelaznogórska, Lubiczna, Gruchawka i Zastawie

23.00 – 24.00 – ul. Podmiejska, Działkowa, Piaseczny Dół i Łazy

 

   W tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy. Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od potraw mięsnych wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia aż do zakończenia życia. Natomiast post ilościowy (3 posiłki w ciągu dnia, w tym raz do syta) obowiązuje od 18 roku życia do 60 roku życia. Post ścisły obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Oczywiście nie dotyczy to osób chorych.

   W Wielki Piątek o godz. 15.00 rozpoczyna się nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Droga krzyżowa prowadzona przez chór parafialny o godz. 16.45.

Liturgia Męki Pańskiej będzie sprawowana o godz. 17.30.
Ofiary składane w czasie adoracji krzyża są przeznaczone na wsparcie chrześcijan w Ziemi Świętej.

Spowiedź od godz. 20.00 do 24.00.

W Wielki Piątek można także uzyskać odpust zupełny:

  • za pobożne uczestnictwo w adoracji krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej,
  • za  indywidualne odprawienie drogi krzyżowej albo udział w drodze krzyżowej lub też pobożne zjednoczenie się z nabożeństwem drogi krzyżowej odprawianej przez papieża,
  • za adorowanie Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny.

 

Wielki Czwartek

włącz .

W czwartek Msza Święta tylko o godz. 18.00. Jest to Msza Wieczerzy Pańskiej.

Wierni, którzy uczestniczyli we Mszy Krzyżma mogą przyjąć Komunię Świętą po raz drugi.

Po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.

Spowiedź od godz. 20.00 do 22.00.

W Wielki Czwartek można uzyskać odpust zupełny:

  •  za pobożne odmówienie hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej,
  • za adorowanie Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny.

 

KOMUNIKAT Nr OD 4/24

włącz .

 

Nr OD 4/24                                                                                                    Kielce, dnia 5 marca 2024 r.

 

KOMUNIKAT

 

   Dnia 2 kwietnia przypada kolejna rocznica odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II. Z tej okazji, w piątek, 22 marca 2024 r. o godz. 17.00, w kościele parafialnym w Masłowie, będzie sprawowana Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Florczyka.
   Po Mszy świętej odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami Masłowa, która zakończy się przy pomniku św. Jana Pawła II na lotnisku, gdzie spotkał się z wiernymi Diecezji Kieleckiej w 1991 roku. W tym spotkaniu uczestniczyło wtedy około 500 tyś. osób. Było to największe zgromadzenie na Ziemi Świętokrzyskiej. Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania, każdego roku organizowana jest Papieska Droga Krzyżowa.
   Podobnie jak w ubiegłych latach, w tym szczególnym miejscu będziemy modlić się o pokój na świecie, zgodę i Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.
  Prosimy duszpasterzy by zachęcili swoich wiernych do udziału w tym modlitewnym wydarzeniu, a wszystkich ludzi dobrej woli, do zjednoczenia się pod Chrystusowym krzyżem, na który zawsze wskazywał św. Jan Paweł II.

 

                                            † Andrzej Kaleta

                                              WIKARIUSZ GENERALNY

 

______________

Niniejszy komunikat należy podać wiernym do wiadomości
w IV Niedzielę Wielkiego Postu, 10 marca 2024 r.